Zaproszenie wolontariuszy/ek do projektu "Rodzina bliżej siebie"

Fundacja ,,Inicjatywa Kobiet Aktywnych’’ oraz Związek Stowarzyszeń ,,Razem’’ w Olsztynie zaprasza do projektu ,,Rodzina bliżej siebie’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Zadaniem wolontariuszy/ek będzie wsparcie pięciu grup samopomocowych w następujących powiatach bartoszyckim, mrągowskim, ostródzkim, nidzickim, olsztyńskim (poza gminami z MOF Olsztyn).

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 120 osób (uruchomieniu pięciu grup samopomocowych) rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz poprawieniem ich relacji rodzinnych.

Realizacja projektu:

Projekt jest realizowany w terminie od 1 października 2017 do 31 października 2020. 

Liczba wolontariuszy/ek:

 min.15 osób

Oferta skierowana do osób, które:

 • chcą zdobyć doświadczenie i dodatkowe umiejętności,
 • dysponują wolnym czasem w dni robocze i weekend;
 • chcą podjąć działania na rzecz osób rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.


W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia z  formalno-prawnych aspektów wolontariatu,
 • animacji,
 • warsztaty z motywacji,
 • szkolenie z metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, niepełnosprawnymi,
 • zaświadczenia z wykonywanej pracy.

Zadania w projekcie: 

W okresie od 01.10.2017 r. do 31.10.2020 r. wsparciu grup samopomocowych polegająca na:

 • pomocy w prowadzeniu grup samopomocowych,
 • prowadzeniu warsztatów,
 • wsparcie uczestników/uczestniczek projektu,
 • opieka nad osobami niepełnsprawnymi,
 • uczestnictwo w wyjazdach z uczestnikami/uczestniczkami projektu,
 • pomoc merytoryczna i organizacyjna przy organizacji spotkań/zajęć grup, wyjazdach.

  Poprzez udział w projekcie zdobędziesz:

 • wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji, rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub wykluczonymi rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  Poznasz:

 • swoje predyspozycje zawodowe i umiejętności osobiste niezbędnych na rynku pracy,
 • specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi, szczególnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym.

 Wymagania:

 • Osoby pełnoletnie – ukończone 18 lat;
 • wykształcenie min. średnie/wyższe;
 • cierpliwość;
 • komunikatywność;
 • motywacja do pracy.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w charakterze wolontariusza/ka proszone są o złożenie Formularza zgłoszeniowego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć: osobiście w siedzibie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: rodzinablizejsiebie2@gmail.com

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 503 680 500 lub w Biurze Projektu: Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych, ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka