Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

 

Umiejscowienie Kampanii16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) i 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), służy podkreśleniu, faktu że przemoc ze względu na płeć stanowi naruszenie międzynarodowych praw człowieka. Zarówno w czasie trwania kampanii16 Dni Akcji, jak i w okresie ją poprzedzającym uczestniczki i uczestnicy zwrócą uwagę na systemowy charakter przemocy ze względu na płeć oraz militaryzmu, który wspiera nierówności i dyskryminację a także traktuje priorytetowo wydatki na sprzęt wojskowy/zbrojenia kosztem edukacji, służby zdrowia oraz bezpiecznej przestrzeni publicznej. Poprzez tłumienie protestów, opozycji oraz rozstrzyganie sporów na tle gospodarczym, politycznym i społecznym przy użyciu przemocy, militaryzm podbudowuje i wspiera systemy dominacji. Militaryzm nie tylko czerpie z patriarchalnego modelu, w którym społeczeństwo ulega dominacji elit w zakresie gospodarczym, politycznym i społecznym i który uważa męską przemoc za dopuszczalną, ale także utrwala ten model.  Poprzez skupienie się na skrzyżowaniu przemocy ze względu na płeć z militaryzmem,Kampania 16 Dni Akcji podejmuje wysiłek na rzecz sprawiedliwszego i bardziej pokojowego świata.


Wiek, pozycja klasowa, płeć społeczno-kulturowa, kontekst geograficzny, rasa/pochodzenie etniczne, religia, orientacja seksualna to tylko niektóre z krzyżujących się kategorii tożsamościowych, które kształtują to w jaki sposób kobiety doświadczają przemocy, nierówności i dyskryminacji oraz jak reagują na nią. Ponieważ te kategorie poniekąd kształtują stosunki pomiędzy państwem a społeczeństwem, mają one również wpływ na to w jaki sposób społeczności i państwa reagują na przemoc.

źródło: www.autonomia.org.pl


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka