PROGRAMY

2018-08-24 Olsztyńskie Centrum Wsparcia

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” zaprasza do projektu „Olsztyńskie Centrum Wsparcia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępnci usług społecznych dla 120 osób (80K, 40M) z minimum 80 rodzin zamieszkałych n a terenie miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie 01.06.2018 - 31.05.2021 usługami społecznymi w postaci różnorodnego doradztwa, warsztatów i wyjazdów rodzinnych.

Kwota dofinansowania: 1 108 572,00 PLN

 

 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE "RODZINA BLIŻEJ SIEBIE"

HARMONOGRAMY II KWARTAŁ 2018
HARMONOGRAM WSPARCIA ZA I KWARTAŁ 2018
HARMONOGRAM I KWARTAŁ 2018-aktualizacja
HARMONOGRAM I KWARTAŁ 2018
HARMONOGRAM WSPARCIA ZA IV KWARTAŁ 2017
HARMONOGRAM-aktualizacja-27-10-2017
HARMONOGRAM-03-10-2017

 

umowa-uczestnictwa
zał1-formularz
zal2-osw-o-niep
zal3-zgoda
zal4-zgoda-wizerunek
zal1a
zal6-oswiadczenie
oswiadczeniebeneficjentaREGULAMIN REKRUTACJI WOLONTARIUSZY/EK.pdf

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych
Zaproszenie wolontariuszy/ek do projektu

 

 ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2018/FIKA z dnia 09.04.2018 roku dotyczące realizacji organizacji 5 – dniowego (4 doby) wyjazdu rodzinnego dla uczestników projektu połączonego z warsztatami motywacyjnymi w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie".
Do pobrania:


  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/FIKA z dnia 26.01.2018 roku dotyczące wynajmu sali na terenie powiatu mrągowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby spotkań grup samopomocowych. przeprowadzenia szkoleń, warsztatów, mediacji, warsztatów i doradztwa specjalistycznego grupowego oraz  indywidualnego w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie”.
Do pobrania:

  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2018/FIKA z dnia 24.01.2018 roku dotyczące realizacji usługi będącej wsparciem umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez poprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych

Zapytanie ofertowe.pdf

  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2018/FIKA z dnia 22.01.2018 roku dotyczące realizacji usługi wspierającej prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości życia codziennego, poprzez poprowadzenie warsztatów z zakresu gospodarowania budżetem domowym                                         

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 2017


  • Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług coacha/pedagoga w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 23.10.2017


zobacz wszystkie
O nas   :    Statut   :    Misja i cele   :    Historia   :    Partnerzy   :    Sponsorzy   :    Sprawozdania   :    Nagrody i wyróżnienia   :    O klubie   :    Członkostwo   :    Spotkania klubowe   :    Mówią o nas   :    Współpraca   :    Galeria foto   :    Biblioteka   :    Linki   :    Do pobrania   :    Dostępne szkolenia   :    Zgłoszenia   :    Biuletyn   :    Kontakt   :    Akademia   :    OCOP   :    Polityka plików cookie
Made by TOLUS.pl
statystyka